Regulamin sklepu PANORZECH.COM

Sklep internetowy panorzech.com, dostępny pod adresem www.panorzech.com, prowadzony jest przez PAN ORZECH Dawid Skawiańczyk, Mszana Górna 145, 34-733 Mszana Górna. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7352881173, Regon: 382221860. Można skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 531 835 501 oraz za pośrednictwem adresu mailowego biuro@panorzech.com.

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy panorzech.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia są przyjmowane telefonicznie lub przez stronę www.panorzech.com.

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie panorzech.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej panorzech.com są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

4a. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie w zakładce Dostawa.

4b. Na podstawie umowy podpisanej z firmą kurierską, sklep realizuje wysyłkę jedynie na terenie Polski. Nie ma możliwości wysyłki zagranicznej.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

5.1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PAN ORZECH Dawid Skawiańczyk, Mszana Górna 145, 34-733 Mszana Górna, kontakt mailowy pod adresem: biuro@panorzech.com.

5.2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,

c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.

5.3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i

współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym.

5.4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 5.2. a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem /Panią umowy,

b) pkt 5.2. b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,

c) pkt 5.2. c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

5.5. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

5.6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 2 c) wobec przetwarzania

PANORZECH.COM - PAN ORZECH Dawid Skawiańczyk, Mszana Górna 145, 34-733 Mszana Górna - Polska
Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@panorzech.com lub nr tel: +48 531 835 501

Live Theme Editor

Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME / asset / img / patterns /

 • Załączniki
 • Pozycja
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło